Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hřbitov

9. 3. 2008
Nálezy zuhelnatělého dřeva z uren v roce 1888 a 1929, množství kostí, objevení příčné zdi v místech, kde nová část hřbitova přiléhá ke staré, ( rok 1876 a tvoří zde jakousi pomyslnou přibližnou úhlopříčku hřbitova) dávají tušit, že kostel stojí na místě bývalého pohřebiště.Založen byl v roce 1866.
 V roce 1891 narazil hrobník Kryštof B”hm na novém hřbitově, 45 kroků severně od kostela v hloubce 1 metr na zeď postavenou z čedičových kamenů a jílu. Na obou stranách zdi byly zbytky spáleniště, zuhelnatělé dřevo a části kostí. Podle údajů hrobníka se zeď táhla příčně po celé části hřbitova, protože na ni narážel znovu aznovu při kopání nových hrobů.
 Podle všech indícií zde stávalo dřevěné stavení, které lehlo popelem, možná chlév. Už v roce 1888 při vyzvedávání jednoho hrobu byla nedaleko Sperlschovy hrobky, 8 m od kostela,nalezena urna naplněná dřevěným uhlím a popelem. V jedné části nového hřbitova množství drolivých lidských kostí a střepů. Tyto nálezy ukazují na to, že kostel a přilehlý hřbitov byly zřízeny na pohanský způsob pohřbívání. Nálezy byly zničeny. Zda bylo pohřebiště používáno za Keltů nebo Markomanů, těžko říci.
 Pohřbívat se začalo na hřbitově v Jedlce v roce 1849. První náhrobní kámen byl postaven na místě hrubě opracovaného dřevěného kříže. Patřil mlynářské rodiněWalterů z Malé Veleně.
Obrazek    Po roce 1945 se zde pochovávali naši občané, kteří odešli z tohoto světa. Mnozí pozůstalí si přisvojili náhrobky, hrobky a náhrobní kameny z bývalých německých hrobů. O ty německé se nikdo nestaral. Chátraly. Postupně byly likvidovány. Zbyly náhrobky posazené na obvodu kostela.Vedení obce rozhodlo některé hroby zrušit, protože nebyly zaplaceny poplatky. Hřbitov začal zarůstat stromy, které vznikaly z náletů.
 V roce 1987 se pokusili členové národního výboru a lidé z obce hřbitov uvést do původního stavu. Setkali se s odporem ochránců přírody, kteří nechtěli, aby stromy z náletů byly pokáceny. Nakonec se přece jenom podařilo vymýtit všechny nálety, zlikvidovat křoviny. Ponechaly se pouze okrasné stromy kolem obvodové zdi a u jednotlivých hrobů.
 Teprve v roce 1995-1996 se podařilo hřbitov upravit tak, aby byl opět důstojným místem. Staré rozbité hroby se zlikvidovaly a vznikla louka, která se pravidelně posekává. Zbylé hroby jsou ve velké většině udržované. Vznikla i řada urnových hrobů souběžně se zdí pod lesem. Byla opravena celá obvodová zeď, u které byly ponechány původní německé náhrobky, jež připomínají dobu minulou. Také byla opravena márnice,ve které se už nepřechovávají mrtví, ale tvoří součást hřbitova.
 Po dohodě s památkovou péčí byl upraven i příjezd na hřbitov. Do roku 1987 se chodilo vraty před vchodem do kostela, kde ale neprojel žádný povoz. Proto se probourala obvodová zeď asi 15 metrů od hlavního vchodu, navezla se zemina pro nájezd a nyní mohou lehčí auta dojet  na hřbitov, pokud potřebují provést nějaké opravy.
 Skládka byla původně vedle márnice. Po mnoho let se pouze skládal odpad, nikdo se nestaral, kam s ním. Jakmile bylo možno zajet na hřbitov, začala se tato skládka, která pokryla i mnohé staré hroby, likvidovat. Zatím je nová skládka pro nepotřebný materiál po pravé straně při vchodu na hřbitov.