Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toto sdružení bylo založeno v květnu 2007 pod názvem Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. a v září roku 2015 se změnil jeho status ze sdružení na spolek a tím i název na Kulturně-historický spolek Malá Veleň. Jeho předsedou je Jaroslav Dostál z Malé Veleně.

Ve sdružení jsou občané nejen z obce, ale i z Benešova n. Pl., České Kamenice, Děčína a Ústí n. L. Scházejí se podle potřeby na zajištění akcí a na zhodnocení roku. Jak již název napovídá, náplní sdružení je zajišťovat v obci kulturní akce a věnovat se historii.

             První zdařilou akcí bylo znovuuvedení kostela sv. Anny v Jedlce do provozu. Jelikož v kostele bývalo skladiště, bylo potřeba provést velký úklid, kterého se zúčastnili i lidé z okolních obcí.Bohužel je kostel zatím ve stavu, v jakém jsme začínali, ale uklizený.

                Již v roce 2007 bylo možné uspořádat první akce v kostele věnované sv. Anně. Přijel i litoměřický biskup, mons. Pavel Posád, který vysvětil nově opravenou sochu sv. Anny v Jedlce před kostelem. Zúčastnění pak odešli do kostela, kde se konal pěvecký koncert a následovala mše svatá. Po skončení organizátoři zasedli k popovídání do místní restaurace U Madony.

                   Velkou zásluhu na obnovování kostela má i farář  ze Srbské Kamenice Marcel Hrubý. Dokázal zajistit přívod elektrického proudu do kostela a každý měsíc probíhá mše svatá. Společně s členy sdružení a obcí požádal Česko – německý svaz přátelství o finanční pomoc na opravu varhan. Peníze byly koncem roku 2007 připsány na účet,

                 Velkou akcí na závěr roku 2007 bylo provedení vánoční hry s koledami, kterou připravila místní rodačka Jana Hodulíková, nyní prof. Jana Scholzeová . Hra měla náramný úspěch, opět se sešlo víc jak 100 lidí z obce i z okolí. Hra se konala večer, vnitřek kostela byl již osvětlen a osvětlena byla také věž kostela zvenku, což nikdy dříve nebývalo.

           Sdružení má plány i do dalších let. Na věži kostela obnovili Jaroslav  a Milan Dostálovi  za pomoci žáků Střední školy v Děčíně Křešicích sluneční hodiny. Obecní úřad nainstaloval venkovní osvětlení. Podařilo se nám provést kompletní opravu levého pilíře u vchodu ( jeho rozebrání a opětovné sestavení ), včetně opravy přilehlého zdiva.Zajistili jsme stálou výstavku historických fotografií v budově obecního úřadu, besedu o historii obce spojenou s výstavou starých fotografií.Tradicí se staly námi pořádané koncerty v kostele na Sv. Annu a na vánoce. V březnu 2010 jsme uspořádali 1. varhanní koncert. Sdružení také provedlo návrh, zajistilo zhotovení a odhalení pamětní desky bývalému historikovi a řídícímu učiteli Emilu Nederovi. Kromě výstavy zaměřené na jeho činnost jsme připravili překlad a vydání publikace o historii kostela od roku 1234 do roku 1903 v českém (je již rozebrána) i německém jazyce. K 777. výročí založení kostela byla vydána publikace. Ta byla později doplněna a vydána Jaroslavem Dostálem jako další vydání - Historie kostela 1900 - 2012.

Obrazek

              Kulturně – historické sdružení vydalo pamětní minci k 775. výročí založení kostela ( průměr 35 mm – měď ), k 776. výročí ( průměr 30 mm – starostříbro a stříbrný lek ), k 777. výročí založení kostela ( průměr35 mm – staromosaz a zlatý lesk, také tuto minci pozlacenou ) – grafika mincí ve fotogalerii. Mince jsou již rozebrané.

           Po dobu své existence vydává sdružení, později spolek, obecní noviny Veleňáček pravidelně jako měsíčník. Je dodáván zájemcům v obci zdarma a rozesílán emailem.

                Obecnímu úřadu jsme dali návrh na zhotovení a realizaci obecního erbu. Zastupitelé však nesouhlasili.

               V roce 2010 získala farnost Jedlka dotaci 8 mil. Kč na opravu kostela Sv. Anny. Sdružení zajišťuje záchranný historický průzkum objektu včetně podzemní krypty.  

              Předseda sdružení byl současně kronikářem obce. V roce 2009 zakázali zastupitelé Jaroslavu Dostálovi po 25 letech pokračovat v psaní kroniky. I když se dvakrát jako jediný přihlásil do výběrového řízení na psaní kroniky, zastupitelé toto neschválili. Proto od roku 2009 není kronika několik let vedená. Obecní kronika do tohoto roku, psaná ručně, je uložena ve Státním archivu v Děčíně. V současné době píše stručně kroniku pouze elektronicky Luděk Stínil.

Jaroslav Dostál zpracovává soukromou kroniku. V roce 2020 je ukončeno 35 dílů, každý má cca 60 stran A4 textu a fotografií. V archivu má uloženo mnoho fotografií a dokumentů. Uvítá, když někdo bude mít příspěvek, dokument nebo fotografii do této kroniky. Tu samozřejmě po naskenování vrátí. Máte-li zájem, je možné domluvit i individuální nahlédnutí do kroniky nejen obecní, ale i školní, nebo do dvou německých kronik (překlad do češtiny) i do archivu fotografií.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Úklid kostela