Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toto sdružení bylo založeno v květnu 2007 pod názvem Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s. a v září roku 2015 se změnil jeho status ze sdružení na spolek a tím i název na Kulturně-historický spolek Malá Veleň. Jeho předsedou je Jaroslav Dostál z Malé Veleně.

Ve sdružení jsou občané nejen z obce, ale i z Benešova n. Pl., České Kamenice, Děčína a Ústí n. L. Scházejí se podle potřeby na zajištění akcí a na zhodnocení roku. Jak již název napovídá, náplní sdružení je zajišťovat v obci kulturní akce a věnovat se historii.

             První zdařilou akcí bylo znovuuvedení kostela sv. Anny v Jedlce do provozu. Jelikož v kostele bývalo skladiště, bylo potřeba provést velký úklid, kterého se zúčastnili i lidé z okolních obcí.Bohužel je kostel zatím ve stavu, v jakém jsme začínali, ale uklizený.

                Již v roce 2007 bylo možné uspořádat první akce v kostele věnované sv. Anně. Přijel i litoměřický biskup, mons. Pavel Posád, který vysvětil nově opravenou sochu sv. Anny v Jedlce před kostelem. Zúčastnění pak odešli do kostela, kde se konal pěvecký koncert a následovala mše svatá. Po skončení organizátoři zasedli k popovídání do místní restaurace U Madony.

                   Velkou zásluhu na obnovování kostela má i farář  ze Srbské Kamenice Marcel Hrubý. Dokázal zajistit přívod elektrického proudu do kostela a každý měsíc probíhá mše svatá. Společně s členy sdružení a obcí požádal Česko – německý svaz přátelství o finanční pomoc na opravu varhan. Peníze byly koncem roku 2007 připsány na účet,

                 Velkou akcí na závěr roku 2007 bylo provedení vánoční hry s koledami, kterou připravila místní rodačka Jana Hodulíková, nyní prof. Jana Scholzeová . Hra měla náramný úspěch, opět se sešlo víc jak 100 lidí z obce i z okolí. Hra se konala večer, vnitřek kostela byl již osvětlen a osvětlena byla také věž kostela zvenku, což nikdy dříve nebývalo.

           Sdružení má plány i do dalších let. Na věži kostela obnovili Jaroslav  a Milan Dostálovi  za pomoci žáků Střední školy v Děčíně Křešicích sluneční hodiny. Obecní úřad nainstaloval venkovní osvětlení.Podařilo se nám provést kompletní opravu levého pilíře u vchodu ( jeho rozebrání a opětovné sestavení ), včetně opravy přilehlého zdiva.Zajistili jsme stálou výstavku historických fotografií v budově obecního úřadu, besedu o historii obce spojenou s výstavou starých fotografií.Tradicí se staly námi pořádané koncerty v kostele na Sv. Annu a na vánoce. V březnu 2010 jsme uspořádali 1. varhanní koncert. Sdružení také provedlo návrh, zajistilo zhotovení a odhalení pamětní desky bývalému historikovi a řídícímu učiteli Emilu Nederovi. Kromě výstavy zaměřené na jeho činnost jsme připravili překlad a vydání publikace o historii kostela od roku 1234 do roku 1903 v českém i německém jazyce. K 777. výročí založení kostela byla vydána publikace. Ta byla později doplněna a vydána Jaroslavem Dostálem jako další vydání - Historie kostela 1900 - 2012.

Obrazek

              Kulturně – historické sdružení vydalo pamětní minci k 775. výročí založení kostela ( průměr 35 mm – měď ), k 776. výročí ( průměr 30 mm – starostříbro a stříbrný lek ), k 777. výročí založení kostela ( průměr35 mm – staromosaz a zlatý lesk ) – grafika mincí ve fotogalerii. Po dobu své existence vydává sdružení obecní noviny Veleňáček pravidelně jako měsíčník. Je dodáván zájemcům zdarma a rozesílán emailem.

                Obecnímu úřadu jsme dali návrh na zhotovení a realizaci obecního erbu. Zastupitelé však nesouhlasili.

               V roce 2010 získala farnost Jedlka dotaci 8 mil. Kč na opravu kostela Sv. Anny. Sdružení zajišťuje záchranný historický průzkum objektu včetně podzemní krypty.  

              Předseda sdružení byl současně kronikářem obce. V roce 2009 zakázali zastupitelé Jaroslavu Dostálovi po 25 letech pokračovat v psaní kroniky . I když se dvakrát jako jediný přihlásil do výběrového řízení na psaní kroniky, zastupitelé toto neschválili. Proto od roku 2009 není kronika několik let vedená a obecní kronika do tohoto roku je uložena ve Státním archivu v Děčíně. V současné době píše kroniku pouze elektronicky Luděk Stínil.

Jaroslav Dostál zpracovává soukromou kroniku . V roce 2020 je ukončeno 35 dílů, každý má cca 60 stran A4 textu a fotografií. V archivu má uloženo  na 2000 listů formátu A4 s fotografiemi a dokumenty.  Opět uvítá, když někdo bude mít příspěvek, dokument nebo fotografii do této kroniky. Tu samozřejmě po naskenování vrátí. Máte-li zájem, je možné domluvit i individuální nahlédnutí do kroniky i do archivu fotografií.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Úklid kostela