Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kulturně - historický spolek 2020

Covid 19 a s ním spojené restrikce způsobily, že i náš spolek musel zrušit řadu plánovaných akcí. Přesto se nám některé podařilo uskutečnit:

Na začátku roku 2020 jsme přivítali v kostele zájezd z Českých Budějovic (Otakarova města), žáky školy v Děčíně a samozřejmě i menší skupiny osob, které většinou procházely po turistické stezce.

Uskutečnila se Noc kostelů, kde si návštěvníci kromě prohlídky kostela mohli poslechnout varhanní skladby v podání ing. Anny Kavánové (fotografie vpravo) a Simony Kosíkové.

noc-kostelu-2020--21-.jpg  noc-kostelu-2020--14-.jpg

V létě jsme kostel otevřeli pro turisty v rámci akce Benešovská rokle - kostel byl kontrolním místem a všichni dostávali na památku fotografii kostela s textem Benešovská rokle 2020.

Pravidelně, vždy 15. dni v měsíci, je vydáván Veleňáček, který je možné v elektronické podobě objednat (v obci i v tištěné verzi).

V 1 2021.pdf

Na Fcb byla zřízena nová stránky : Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky - historie a současnot, kde můžete nejen prohlížet, ale i vkládat svoje fotografie a komentáře.

vanoce-2020--2-.jpg vanoce-2020--1-.jpg

Vánoce v kostele byly v omezeném režimu.

Bohoslužby se konaly a konají vždy 1. a 3., případně i 5. neděli v měsíci od 16 hodin.

 

KOSTEL SVATÉ ANNY V JEDLCE (MALÁ VELEŇ)

Krásná sakrální stavba s velkou historickou hodnotou je přívětivá turistům

Jedlka je část obce Malá Veleň. Tato vesnice nedaleko Benešova nad Ploučnicí skrývá mimořádně zajímavou stavbu, kvůli které rozhodně stojí za to tuto obec navštívit. Mimo vlak či auto se do Jedlky můžete dostat i procházkou z Benešova nad Ploučnicí - buď nově vybudovanou stezkou " Havraní kameny", nebo údolím Ploučnice po cyklostezce. O samotný text článku jsme požádali osobu nejpovolanější - pana Jaroslava Dostála, kterému tímto děkuji a předávám slovo:

Kostel sv. Anny v Jedlce

více info zde.

nn.jpg

Turistická naučná stezka – Benešov n.Pl. – Ovesná – Jedlka – M. Veleň

Délka stezky, na které naleznete mnoho informačních tabulí,  je dlouhá asi asi 3 km. Cestou je možné odbočit na Havraní kameny, nebo si odpočinout na Medvědí vyhlídce.

stezka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

563-jedlka.jpg

historie-obce.jpg

Publikace o historii obce:

 

230 stran formátu A4,

kroužková vazba 

500 reprodukcí, 

V prodeji za  450,- Kč.

Nutno objednat .

Informace a prodej : Jaroslav Dostál,

Malá Veleň 29

tel.: 607 583 271,

e-mail.: mala-velen @seznam.cz

 

 

 

 

   

 

Na požádání kostel otevřeme.

tel.: 607 583 271, e-mail: mala-velen@seznam.cz

kostel-jedlka.jpg

 

pf-2015--2-.jpg

 


Jsme nepolitické sdružení, které chce především mít na zřeteli zájmy obyvatel naší obce. 


Proto chceme …

… průběžně sledovat možnosti a zajistit financování investičních akcí v obci z dotačních zdrojů jak národních, tak i evropských - např. protipovodňová opatření, kanalizace, opravy silnic, chodníků, hřiště, úprava zeleně, zázemí pro volnočasové aktivity apod. Chceme věnovat pozornost i okrajovým částem obce (Soutěsky, část u továrny NIKOH) a aktuálně řešit jejich připomínky a dotazy.

… nezvyšovat poplatky za odpad a za vodu, pokračovat ve třídění odpadu a opravit části vodovodního řádu, které jsou zastaralé a kde hrozí poruchy. 

… zajistit odvoz velkoobjemového odpadu do sběrného dvora multikárou od obyvatel, kteří nemají možnost vlastního odvozu. Zajistit odvoz recyklovaného odpadu z míst, kam nezajíždí nákladní auto pro recyklovaný odpad.

 … zlepšovat postupně vzhled obce, která je velmi zarostlá různou zelení a nálety. Prořezat keře kolem cest a chodníků, kolem potoka, v případě potřeby se domluvit na redukci náletových dřevin a zeleně s majiteli soukromých pozemků. Provést opravy chodníků a místních cest. Zajistit pro nezaměstnané víc možností uplatnit se při těchto úklidových pracích a opravách v obci. Zveřejnit možnost zapůjčení obecního technického zařízení občanům.

… zajistit vyčištění, prohloubení koryta řeky, kde by potom mohlo protékat víc vody a snížilo by se nebezpečí záplav. Zajistit vhodnou regulaci toku a ochránit tím při velké vodě domy u řeky v Soutěskách. Vyčistit koryto a okolí potoka v Malé Veleni u zastávky.

… zajistit zhotovení informačních panelů v každé části obce, kde by byla pro návštěvníky vyznačena zajímavá místa.

 … zlepšit komunikaci mezi zastupiteli a obyvateli obce po celé volební období. Pravidelně informovat občany o činnosti obecního úřadu, o práci zastupitelů, předsedů komisí, např. na internetových stránkách obecního úřadu (internetové stránky obce aktualizovat), na vývěsních plochách i ve Veleňáčku, který by měl být současně zpravodajem obecního úřadu.

… zveřejnit seznam zastupitelů (předsedů komisí, či výborů) a konkrétní termíny, kdy je možné jednotlivé zastupitele zastihnout na obecním úřadu, nebo jejich telefonní kontakt pro dotazy a připomínky občanů. Zveřejnit výši platů a odměn zastupitelů. Občané budou moci sami posoudit, zda jejich odměna odpovídá odvedené práci. 

… vzít na vědomí, že v naší obci žijí i lidé starší, důchodci nebo občané se zdravotními problémy a zajistit pro ně odpovídající služby - možnost nákupů, zajištění služeb podle jejich požadavků, v případě potřeby i jednorázově.

… k významným jubileím, výročím a událostem zajistit důstojné blahopřání (v místě bydliště, na obecním úřadu nebo i v kulturním domě). Obnovit vítání občánků a našim novým občánkům přispět do života finanční částkou.

… zajistit lepší vzhled a využití kulturního domu. Opravit interiér i exteriér tak, aby slova „kulturní dům“ v jeho názvu nebyla jen formalitou. Po výměně oken a zateplení zajistit lepší akustiku velkého sálu, vrátit do interiéru čtyři původní originální velkoplošné obrazy a doplnit další obrazy nebo fotografie. Chceme, aby tento dům byl objektem, který by důstojným způsobem reprezentoval naši obec, aby zde bylo možné pořádat setkání, besedy, koncerty, vystoupení skupin, Den matek, Den dětí, Mikulášskou atd.

… vybudovat multifunkční zázemí pro sportovní i kulturní činnost na louce za školou. Vyrovnat pozemek, na stráni vybudovat lavičky, zpevnit přístupovou cestu na plochu a instalovat elektrickou přípojku. Zlepšit kulturní i sportovní aktivity (například možnost dotovaných vstupenek na kulturní i sportovní programy, společné autobusové výlety za kulturou, za sportem atd).

… zajistit převod bývalého pozemku chovatelů u zastávky na obec, zlegalizovat chatu, která je tam postavená a nabídnout k pronájmu jako stálé nebo příležitostní místo s občerstvením. Prostor potom využívat pro různé společenské aktivity. Odstranit náletové křoviny u vstupu na pozemek.

… zajistit odpovídající dopravní značení na všech místních komunikacích. Vyřešit problém každodenního parkování na místních komunikacích. Zlepšit kulturu cestování - na autobusových zastávkách v obou směrech instalovat např. jednoduché lavičky, přístřešek, realizovat vybudování přechodu pro chodce v Jedlce na hlavní silnici v prostoru autobusové zastávky.

… cyklostezka v Soutěskách pod skalou - vyjednat s majitelem pozemku, kde měla původně cyklostezka procházet, podmínky pro její zprovoznění (pronájem, vykoupení pozemku). Její část pod skalou je pro cyklisty velmi nebezpečným úsekem. Připojit se k zákazu jízdy kamionů mezi Děčínem a Benešovem n. Pl.

 

V listopadu 2012 byla vydána publikace : 

Historie kostela sv. Anny v Jedlce od roku 1900 do současnosti

 

Cena 50,- Kč
 

. Informace o prodeji, případně zaslání poštou na tel.: 607 583 271 nebo e-mail: mala-velen@seznam.cz.

magnetky FINESA s motivem obce (sběratelská kolekce, rozměry 85mm x 65mm)

plech.magnety--2-.jpg

 plech.magnety--1-.jpg

 -turistický suvenýr (dřevěné kolečko o průměru 5cm a tloušťce 1cm s vypalovaným motivem)  

turist.suvenyr-jedlka.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba upomínkové pedměty jsou v prodeji na adrese :

Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29 , 405 02 Děčín ( možno zaslat i poštou ).  Cena za magnet je 60,-Kč, za přívěšek 25,-Kč.
 
 kostel_srpen_2011_-5-.jpg

 

 

 

    

 

Kostel Sv. Anny v Jedlce u Děčína

            V roce 2012 jsme si připomněli 778. výročí založení kostela Sv. Anny v Jedlce u Děčína. V první polovině roku byla provedena jeho kompletní oprava. Začínalo se s  opravou a výměnou střešních trámů, byla položena nová krytina , nové okapy a svody. Kolem celého kostela byl vybudován odvodňovací systém. Objekt má novou fasádu v odstínech od šedomodré k bílé. Vitrážová okna byla opravena již v minulém roce, před tím byly rekonstruovány sluneční hodiny na věži.

            V interiéru byla provedena oprava stropu a kompletní vymalování  ve světle okrovém odstínu. Barevně zvýrazněné jsou pilíře, které kdysi podepíraly gotickou klenbu. Všechny dveře v objektu byly buď restaurovány, nebo zhotoveny nové. V celém kostele byla provedena nová elektroinstalace. Opravu prováděla firma Allkon z Meziboří, investorem byl správce kostela, Mgr. Marcel Hrubý. Náklady na opravu dosáhly 12 mil. Kč.

            POKRAČOVAT NA ÚVODNÍ STRANU

 

 

 

 

Oprava železnice

15. 5. 2011

V dubnu 2011 proběhla oprava železničního svršku a propustků, které poškodila povodeň z r. 2010.

 

Slavnostní svěcení restaurovaných varhan

18. 10. 2009

Jedlka u Děčína, 10. 10. 2009 10 hodin

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kulturní akce | Fotografie: Svěcení restaurovaných varhan | Komentářů: 0

Annenská pouť

27. 7. 2009

26.6.2009 uspořádalo KHS spolu s dalšími organizátory pouť u příležitosti 775. výročí založení kostela v Jedlce.

 

Pozvánky od skupiny BEL CANTO

13. 5. 2008

Mladí pěvci z Bel Canto Ústí nad Labem si dovolují pozvat naše občany na své vystoupení v Jedlce a v Benešově nad Ploučnicí
 

Kostel - z publikace E. Nedera 1903

27. 4. 2008

E. Neder vydal v roce 1903 brožuru o historii kostela v Jedlce.
Tato publikace byla psána ŠVABACHEM . Obsahuje 40 stran formátu A5 textu.
Zde je k nahlédnutí část českého překladu.
 

Společenský ples 18.4.2008

18. 4. 2008

 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kulturní akce | Fotografie: Společenský ples | Komentářů: 0

Historie Veleňáčku

14. 3. 2008

Občasník Veleňáček začal vycházet formou nástěnných novin v roce 1977 a téměř 40 let tak informuje občany o dění ve vesnici.
 

 

Hřbitov

9. 3. 2008


 

Restaurace, pohostinství, občerstvení....

9. 3. 2008

 
 

Kostel

9. 3. 2008

 
 

Koncert Bel Canto 28.12.2012

Fotografie