Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka 2022

Vážení, 

 

děkuji všem, kteří se zúčastnili letošní tříkrálové sbírky, zvláště dětem a mládeži, jejich doprovodům z řad dospělých, vedení obcí a také a především dárcům, kteří ochotně přispěli do pokladniček. Letošní finální částka byla rekordní, tolik financí jsme ještě nikdy nevybrali. Kdybychom přepočítali sbírku na počet obyvatel našich obcí, troufám si tvrdit, že jsme nejlepší v celém regionu, resp. v litoměřické diecézi. (podrobný přehled je stránkách www.trikralovasbirka.cz)

Celá částka se odeslala na konto centrální charity, která 30% z výnosu použije na celostátní charitativní projekty, 5% se přispívá na režii celé sbírky a 65 % prostředků se vrátí farnosti na účet někdy v průběhu léta 2022. Je na nás, komu prostředky rozdělíme. Proto prosím vás, páni starostové, pokud máte v obci někoho potřebného, abyste mne kontaktovali během roku. S dotyčným je nutné uzavřít smlouvu a také je třeba mít doklad, na co byly prostředky použity. 

V loňském roce byla sice sbírka online, ale nakonec se přece jen i bez královského doprovodu vybralo přes 130.000,- Kč, ze které jsme obdrželi opět 65% částky. Nejvíce 40.000,- Kč dostala rodina Ladislava Diváckého z Mikulčic u Hodonína (viz foto příloze), která přišla při tornádu na jižní Moravě o svůj dům. Rodinu mně vytypoval pan farář z Mikulčic, kterého znám osobně. Další finanční dar dostala základní škola Verneřice a Markvartice (na pomůcky pro sociálně slabé žáky), paní Gabriela Schichtová z Benešova n. Pl. pro svého těžce nemocného syna (na léčebné terapie), Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Domov sv. Vincence z Pauly v Dolním Podluží a Domov sv. Marie Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou (v obou domovech žijí svobodné matky). 

 

Za vaši velkorysost a také případné podněty jak letošní sbírku rozdělit srdečně děkuji

 

 

Marcel Hrubý

správce farnosti

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

 
  Obrázek

 

 

 

 1. Mařenice – farnost sv. Marie Magdalény.................................................. 34.512 Kč
 2. Malá Bukovina – farnost sv. Václava........................................................ 23.294 Kč
 3. Markvartice u Děčína – farnost sv. Martina.......................................... 20.603 Kč
 4. Kerhartice a Veselé – farnost sv. Marie Magdalény.............................. 20.299 Kč
 5. Horní Habartice – farnost sv. Jana Křtitele............................................. 16.406 Kč
 6. Srbská Kamenice – farnost sv. Václava.................................................... 15.705 Kč
 7. Horní Prysk – farnost sv. Petra a Pavla..................................................... 15.440 Kč
 8. Jedlka (obec Malá Veleň) – farnost sv. Anny........................................ 14.284 Kč
 9. Merboltice – farnost sv. Kateřiny................................................................ 13.500 Kč
 10. Verneřice – farnost sv. Anny........................................................................ 13.193  Kč
 11. Růžová – farnost sv. Petra a Pavla............................................................... 12.954 Kč
 12. Valkeřice – farnost sv. Barbory.................................................................... 11.500 Kč
 13. Jetřichovice – farnost sv. Jana Nepomuckého......................................... 10.219 Kč
 14. Dolní Habartice (farnost Benešov n. Pl.).................................................... 9.122 Kč
 15. Janov u Hřenska (farnost Arnoltice).......................................................... 5.915 Kč
 16. Býnovec  (farnost Arnoltice)........................................................................... 4.297 Kč
 17. Rychnov u Děčína – farnost sv. Bartoloměje............................................ 4.036Kč

Celkem se vybralo: 245 279 Kč

em dárcům ze srdce děkujeme!