Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroniky obce a další historické záznamy

9. 3. 2008

 Církevní kronika a matriky byly vedeny od roku 1672. Dřívější pečovatelé duší se však drželi pořekadla, že "mluviti stříbro, mlčeti zlato", protože nedokázali zapsat ani takové změny jako je nové zřízení oltáře. Z těchto materiálů lze kromě jmen vyčíst velmi málo. I taková věc jako je přehled kaplanů a farářů udělal dodatečně podle archivů. Veškeré dostupné materiály o kostele v Jedlce jsou uloženy ve státním archivu v Děčíně.

 Bohatá na údaje je však obecní kronika zavedená od roku 1836. Vedl ji tehdejší učitel Melzer. Nalezneme v ní podrobné údaje o osídlení, jména účastníků a padlých v 1. světové válce. ObrazekTa byla mimo jiné vyryta i na památníku v Jedlce, pak vymazána. Pomník stojí dosud. 

Je s novou pamětní deskou na které je napsáno " Obětem 1. a 2. světové války". Po mnoho let byl na ní nápis "Julius Fučík: Lidé bděte". Kronika byla po 2. světové válce velmi dlouho v držení pana Hlavy ze Soutěsky,nakonec předána do státního archivu. Je psaná německy "kurentem", což je pro normálního smrtelníka nečitelné.

  V roce 1949 byla provedena nejen úprava prostranství před národní školou, ale také úprava pomníku u fary. Byla zhotovena deska s Fučíkovým odkazem "Lidé bděte". Odhalení bylo opět určeno na 28. října 1949 za účasti školní mládeže a občanů.

 Jenže tento pomník byl vlastně určen obětem 1. světové války a po jejím skončení vybudován. Na jeho postavení byly použity i čedičové sloupky z místního lomu. Po 2. světové válce byla jména obětí vtesaná do pomníku vymazána. Teprve po roce 1990 se obecní výbor rozhodl prostranství upravit, pomník osadit státním znakem a nápisem "Obětem 1. a 2. světové války".

Po roce 1945 psal kroniku pan Aubrecht z Malé Veleně. Zde jsou ale i roky, kde nejsou téměř žádné záznamy.Kroniku potom přepsala paní Bartošová a s jejím psaním pokračuje od roku 1975 do roku 1980. Až do roku 2008 píše kroniku pan Jaroslav Dostál.