Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těžba čediče a jiných nerostů

14. 2. 2008

 

Mezi Jedlkou a Soutěskou po pravé straně od silnice se nachází kamenolom. Těží se zde sloupcovitý krystalický čedič. Zaměstnával kolem 30 pracovníků. Po pravé straně je varhanovité složení čediče v tyčích. Po těch je značná poptávka. Kámen se vyvážel i do zahraničí, na stavbu přímořských hrází, protože čedič odolává slané vodě. Před světovou válkou patřil lom Františku Bohmovi ze Soutěsky 5.  Po dobu války byl uzavřen. Občané si pamatují na velké "komorové" odstřely. Po válce se používalo trhavin a nábojů z války, později průmyslových trhavin. Komorový odstřel byla vždy událost, na kterou se mnozí dívali s obdivem. Například v roce 1952 bylo použito 130 q třaskavin. Občané otevřeli okna, odešli z domů. Na protější stráni pocítily pod nohama pohyby půdy jako při zemětřesení. Vše se obešlo bez škod, ale nebylo tomu tak vždy. Leckdy vyletěly kameny až za silnici. Kolem roku 1976 již v lomu ubývá kvalitních čedičových sloupců, musí se dobývat z větší hloubky. Při komorovém odstřelu se do lomu sesype velké množství hlušiny, kterou je nutno odvážet na skládku na druhé straně silnice. Proto se kámen již nevyváží, slouží pouze pro tuzemské potřeby.

Dnes se již odstřel téměř nepoužívá, aby se nezlámaly a neporušily čedičové hranoly. Z některých se od roku 2007 řežou desky na obklady.

 

  Vlevo od lomu se nacházel lom pískovcový, spíš jenom udělaná díra, ze které se těžil písek. Převážně k místnímu použití pro stavby a opravy domků.Je to důkaz toho, že zde původně bylo písčité podloží a působením sopečných výbuchů se láva dostávala na povrch.

  Druhý kamenný lom na čedič se nacházel nad Jedlkou směrem k Benešovu n.Pl., nad dnešním krytem civilní obrany, který je poslední stavbou na levé straně v Jedlce. V lomu se štípaly dlažební kostky. Po válce se ovšem těžba v této lokalitě neobnovila. Ještě dnes je možné nalézt konstrukce,betonové,kovové a hromady čedičových kostek.Již přebraných, protože po válce si sem místní občané jezdili pro kvalitní materiál na dlažby.

  Z Malé Veleně jsme se pohodlně dostali do Benešova n.Pl. lesem, to znamená po cestě po pravé straně železnice.( Po levé straně od železnice teče Ploučnice). Při sestupu do údolí za vesnicí jsme se dostali k rybníčku , později k močálu, který vznikl při stavbě železnice odkloněním koryta řeky. U železnice najdeme hradlo "Dolina", u kterého jsou návěstidla z obou stran železnice. Po pravé straně ,víc jak deset metrů od cesty se nachází velký pískovcový lom. Po válce se zde nikdy netěžilo, ale místní občané si často pro písek jezdili. Nacházely se zde vysoké pískovcové stěny, možná desetimetrové, pískovcové bloky, ze kterých se nechal rozbitím vyrobit kvalitní písek do malty, i zvětralé bloky na písek. Postupně se stěny začaly samovolně uvolňovat, stěny se sesouvaly. Pak bylo rozhodnuto, že se celý lom zruší. Stěny lomu byly zbourány, zůstal jen svah, dnes už zarostlý lesem.Při podrobném zkoumání bychom polohu lomu odhadli. Vlevo od lomu protéká potůček.